ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Lãnh đạo TP đồng ý việc điều chỉnh phân bổ quy mô dân số trong Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm (diện tích 296 ha) theo nguyên tắc cân đối quy mô dân số từ các đơn vị ở, bổ sung cho các khu vực có điều kiện, động lực phát triển, đảm bảo giữ nguyên quy mô dân số tối đa của đồ án quy hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu về đất cây xanh, đất giáo dục và các chỉ tiêu khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Khẩn trương hoàn chỉnh đề án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040

Giao UBND TP. Thủ Đức khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm diện tích 296 ha, phường An Khánh, An Phú trình Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định chậm nhất cuối tháng 6/2021; trình UBND TP phê duyệt theo quy định, để làm cơ sở phục vụ cho công tác tổ chức bán đấu giá khu đất 30,224 ha, phường An Khánh theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP. Thủ Đức  tại các khu vực quy hoạch không còn khả thi, các khu vực có ý nghĩa quan trọng, có điều kiện động lực phát triển; tránh làm ách tắc các dự án đầu tư phát triển cũng như giải quyết hồ sơ cho người dân.

Cụ thể, nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch, đối với các khu vực có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch, nhưng phân bổ cân đối được quy mô dân số trong đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt hoặc quy mô dân số quy hoạch được duyệt trên toàn TP. Thủ Đức không tăng; đảm bảo được chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các chỉ tiêu khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 

Đối với các khu vực có nhu cầu điều chỉnh lớn, cần quy mô dân số nhiều, thay đổi cơ cấu, quy hoạch sử dụng đất đai tại các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt, cho phép UBND TP. Thủ Đức căn cứ quy mô dân số, định hướng nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Thủ Đức đã trình Bộ Xây dựng thẩm định, tiến hành nghiên cứu và lập điều chỉnh quy hoạch song song với công tác lập đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức, báo cáo UBND TP xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Đưa TP.Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo

Các chuyên gia nhận định, để thành phố Thủ Đức trở thành một đô thị sáng tạo, tương tác cao, tạo nên hệ sinh thái cho kinh tế tri thức, trung tâm AI… phải có các loại hạ tầng đặc thù và kết nối chặt chẽ với nhau. Đó là hạ tầng kinh tế 4.0, hạ tầng giao thông và dịch vụ đô thị, hạ tầng tài chính – dịch vụ và hạ tầng xã hội hiện đại.

Trước mục tiêu mà TP.Thủ Đức hướng đến, Thành ủy nhấn mạnh đến yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các dữ liệu trong công tác quản lý nhằm tiến tới xây dựng đô thị thông minh, chính quyền đô thị. Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị phải có công trình, phần việc cụ thể hướng đến việc nâng cao chất lượng đời sống người dân trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế…

Nắm bắt được những kỳ vọng cũng như nhu cầu này của thành phố Thủ Đức, Tập đoàn VNPT đã sớm có sự quan tâm, đầu tư và tham gia cùng phát triển hạ tầng viễn thông, CNTT tại đây.

UBND thành phố Thủ Đức và Tập đoàn VNPT đã cùng ký kết hợp tác chiến lược với mục tiêu góp phần xây dựng Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, văn minh, hiện đại. Việc ký kết hợp tác chiến lược với VNPT sẽ hỗ trợ UBND thành phố Thủ Đức đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh, đặc biệt là các ngành trọng yếu như y tế, giáo dục, giao thông, tài nguyên môi trường…

Sự hợp tác cũng sẽ tạo thuận lợi cho thành phố Thủ Đức trở thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao-hạt nhân để dẫn đầu và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous post QUY HOẠCH ĐÀ NẴNG ĐƯỢC TRUNG ƯƠNG CHẤP THUẬN
Next post QUY HOẠCH CẦN GIỜ TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ BIỂN, DU LỊCH, SINH THÁI